LICENCĒŠANAS NOTEIKUMI

1. Ir trīs veidu licences: nacionālā čempionāta sezonas licence, nacionālā čempionāta vienreizējā licence un starptautiskā licence.
2. Lēmumu par nacionālā čempionāta sezonas un starptautiskās licences izsniegšanu pieņem biedrības “Latvijas petanka sporta federācijas” valde, bet nacionālā čempionāta vienreizējās licences izsniegšanu vismaz divi biedrības LPSF valdes locekļi.
3. Licences saņemšanai biedrības “Latvijas petanka sporta federācijas” biedri iesniedz federācijas valdei (petanquelv@inbox.lv) brīvas formas pieteikumus, norādot licences kategoriju, spēlētāju vārdu, uzvārdu, pilsonību un dzimšanas gadu.
4. Licenci LPSF Valde dalībai Latvijas čempionātā var piešķirt Latvijas Valsts pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, tai skaitā ārzemniekiem, kuriem ir derīga Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta uzturēšanās atļauja. Tās saņemšanai pieteikumā ir jāpievieno pdf vai jpg formāta fotogrāfija.
5. Licences darbības termiņš ir kārtējais kalendārais gads.
6. Vienreizējās licences darbības termiņš – vienas disciplīnas turnīru posmu spēles.
7. Sporta klubs ieskaita Latvijas petanka sporta federācijas bankas kontā maksājumus par licencēm, norādot maksājuma mērķi. Vienreizējās licences samaksa ir jāveic ne vēlāk kā 24h pirms LČ sacensībām, kurās spēlētājs (-i) piedalīsies. Maksājuma uzdevuma kopija ir jāiesniedz pirms turnīra sacensību tiesnesim.
8. Maksājumi par licencēm:
10 EUR no spēlētāja par visas sezonas vai vienreizējo licenci;
10 EUR par atkārtotas licences izgatavošanu nozaudēšanas gadījumā vai arī spēlētājam sezonas laikā pārejot uz citu klubu.
9. Spēlētāju brīva pāreja no viena biedrības kluba uz citu biedrības klubu var notikt vienu reizi gadā. Pārejot uz citu klubu, spēlētājs zaudē iespēju piedalīties starptautiskos turnīros iepriekšējā kluba sastāvā.
10. Nacionālā čempionāta sezonas licence, kā arī vienreizējā licence dod iespēju spēlētājam spēlēt Latvijas petanka sporta federācijas rīkotajos turnīros.
11. Starptautiskās kategorijas licence dod iespēju spēlētājam piedalīties starptautiskajās sacensībās.
12. Par spēlētāju datu pareizību pilnībā ir atbildīgs tās biedrības vadītājs (-a), kas iesniedzis datus licences saņemšanai.
13. Sacensību tiesnesim ir tiesības pārbaudīt spēlētāju licences pirms turnīra.
14. Spēlētāji bez licencēm netiek pielaisti dalībai Latvijas Čempionātā petankā.

Noteikumi apstiprināti 2017. gada 31. decembrī ar valdes sēdes lēmumu nr. 8/2017.