1. un 2.oktobrī Upesciema laukumos!
Petankas treneru seminārs no Dylan Rocher