Latvijas Petanka Sporta Federācija pauž atbalstu Ukrainai pašlaik notiekošajā kara darbībā, vienojoties solidaritātē ar Ukrainas iedzīvotājiem, sportistiem, kuri cieš no Krievijas karaspēka radītiem draudiem, uzbrukumiem Ukrainas neatkarībai un drošībai.
Mūsu vienotība savās rīcībās ar Ukrainu un Ukrainas iedzīvotājiem pašreiz ir nozīmīgāka nekā jebkad, tādēļ LPSF Valde aicina nepieļaut Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas sportistu, komandu dalību starptautiskās sporta sacensībās un turnīros. Aicinām mūsu juridiskos biedrus, sportistus nebūt vienaldzīgiem un nedoties uz Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku, un nepiedalīties šajās valstīs treniņos, sporta sacensībās, kā arī neuzņemt šo valstu sportistus Latvijā.

LPSF Valde