2016. gada 20. maijā Upesciema petankas laukumos pēc ilgākas “pauzes” notika kārtējie tiesnešu apmācības kursi. Tiesnešu kursus vadīja LPSF tiesnesis Gundars Lasmanis. Ar katru gadu palielinās federācijas organizēto turnīru daudzums, klubu organizētie turnīri un citas sacensības. Federācijā iestājas jauni biedri, kas LPSF liek palielināt tiesnešu skaitu. Jāsaka liels paldies visiem LPSF biedriem par atsaucību. Kursos piedalījās desmit interesenti, kas vēlējās pārbaudīt savas zināšanas petankas spēles noteikumos un tās pilnveidot. Kursi noritēja raiti un “spraigi”. Tika apspriesti visi aktuālākie noteikumi punkti, izdiskutētās visas iespējamās un reizē arī neiespējamās spēles situācijas. Gribētos lielu paldies pateikt Gundaram Lasmanim par perfekto noteikumu izskaidrošanu un “vēso” prātu, jo jāatzīst, ka brīžiem mēs katrs gribam traktēt pēc sava “prāta” un uzskata, kaut gan derētu vienu otru noteikumu punktu pārlasīt vairākas reizes. Kursu laikā tika izrunāti ne tikai spēles noteikumi, bet arī petankas ētikas jautājumi. Jo visi šie jautājumi kopā veido petankas spēli. Latvijas petankisti regulāri piedalās starptautiskās sacensībās un noteikumu zināšana tikai pilnveido spēlētāju pārliecību. Šie kursi ir tikai iesākums tālākai tiesnešu izaugsmei. Centīsimies noorganizēt visu klubu biedru apmācību par spēles noteikumiem, lai mēs visi vienādi traktētu spēles noteikumus un reizē arī spēles ētikas noteikumus. Paldies Gundaram Lasmanim un visiem kursu dalībniekiem.

Juris Silovs
LPSF prezidents