Laukumu būvniecība

Laukumu šķērsgriezumu varianti ir attēloti zemāk izvietotajā zīmējumā.
Jāņem vērā, ka šķembu frakciju izmēri samazinās pa slāņiem virzienā no zemākā līmeņa uz augšu. Katrs slānis ir rūpīgi jāsblīvē.

noslēdzošais slānis (drupināta grants 0/3)
izlīdzinošais slānis (šķembas 4/8)
nesošais slānis (šķembas 8/16)
caursalšanas aizsargslānis (šķembas 0/32)

 

celtnieciba-1 celtnieciba-2 celtnieciba-3

20 cm

nav braucams

30 cm

piemērots vieglā transporta kustībai

40 cm

piemērots visa veida transporta kustībai

IZMĒRI:

Starptautiskajām normām atbilst laukums ar plāna izmēriem: 4m × 15m.

Treniņiem un vietējas nozīmes sacensībām pieļaujami laukuma izmēri 12,5m × 3m.

BŪVNIECĪBAS GAITA:

1. Izraktās būvbedres planēšana.

2. Sala izturīgā (8 – 12 cm) slāņa izveide no raupjas grants ar frakciju 0/32 mm.

3. Nesošais slānis tiek veidots no rūpīgi sablīvētām šķembām ar frakcijas izmēru 8/16.

4. Izlīdzinošais slānis 4 cm biezumā. Materiāls – drupinātas šķembas ar frakciju 4/8 mm. Neizmantot dabīgos nedrupinātos materiālus.

5. Noslēguma slānis 2 – 4 cm biezumā. Materiāls drupināta grants (frakcija 0/3 mm). Labi jāsalaista un jānoblīvē.

6. Piebērums. Noslēgumā izveidojam slāni no šķembu materiāla ar frakciju 2/5 mm. Lai novadītu lietus ūdeņus laukumu veidojam ar minimālu slīpumu (1 promile) noteces virzienā.

Laukumu gala norobežojumus veidojam no koka brusām ar izmēru 15-20 cm. Lieliski noder nolietoti dzelzceļa gulšņi. Ja izmantojam betonu vai mūri, tad jāierīko gumijas amortizatori.

Norobežojums starp atsevišķiem petanka laukumiem nav obligāts. Pietiks, ja laukumus marķēsim ar auklām.