Buholca koeficienti

Buholca koeficienti ir populāri kritēriji, kas organizējot sacensības pēc Šveices sistēmas ļauj precīzāk sadalīt komandu izcīnītās vietas gadījumā, kad tām ir vienāds izcīnīto uzvaru skaits.

Buholca koeficients atbilst pretinieku komandu uzvaru skaitam. Ja sacensību gaitā ir iznācis tikties ar spēcīgu komandu, tad arī Buholca punktu skaits būs lielāks salīdzinājumā ar komandām, kuru pretinieki ir bijuši relatīvi vājāki.

Vēl lielākai vērtējuma precizitātei kalpo precīzais Buholca koeficients, kas ļauj diferencēt komandas ar vienādu Buholca koeficentu. Precīzo Buholca koeficientu iegūst summējot pretinieku komandu Buholca koeficientu punktus.

Matemātiķiem: turnīra Buholca punktu summa ir vienāda ar vienas kārtas spēļu skaitu reizinātu ar izspēlēto kārtu kvadrātu. Piemēram, ja 16 komandas spēlē 6 kārtas, tad buholca punktu summa būs 288.