Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informē par to, kas ir atļauts un kas nav saistībā ar sporta un fiziskajām aktivitātēm ārpus telpām.

Publikācija IZM mājas lapā:
Ārkārtējās situācijas laikā ar sportu atļauts nodarboties tikai individuāli

Tāpat IZM mājas lapā lasāmi NOTEIKUMI FIZISKAJĀM AKTIVITĀTĒM, PULCĒJOTIES ĀRTELPU SPORTA NORIŠU VIETĀS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ