Atsaucoties uz Izglītības uz Zinātnes ministrijas izdoto skaidrojumu “Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties ārtelpu sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā”, esam izveidojuši svarīgāko punktu apkopojumu, ar kuriem jāiepazīstas visiem petankistiem.

Atļaut individuālas fiziskās aktivitātes, pulcējoties ārtelpu sporta norišu vietās (stadionos, sporta laukumos, motosporta trasēs, āra peldbaseinos, citās ārtelpu sporta bāzēs un atklātās ūdenstilpnēs) veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām, tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance;
 • fiziskajās aktivitātēs neiesaistās personas vecumā zem 7 gadiem, savukārt personas vecumā virs 65 gadiem, personas ar hroniskām slimībām atrodoties sporta norišu vietās atrodas ievērojot īpašus piesardzības pasākumus;
 • ārtelpu sporta norises vietas pārvaldnieks un fizisko aktivitāšu organizators plāno cilvēku plūsmu tā, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos. Iespēju robežās organizē plūsmas tā, lai nodrošinātu divu metru distancēšanās iespējas sporta norišu vietas apmeklētājiem.
 • fizisko aktivitāšu norisei tiek izmantots personīgais inventārs. Ja tiek izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas citai personai un pirms fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija;
 • pirms un pēc fiziskām aktivitātēm netiek izmantotas ģērbtuves un dušas;

Pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, atļaut organizētus sporta treniņus (nodarbības) individuālajos un komandu sporta veidos, pulcējoties ārtelpu sporta norišu vietās (stadionos, sporta laukumos, motosporta trasēs, āra peldbaseinos, citās ārtelpu sporta bāzēs un atklātās ūdenstilpnēs), ja tiek ievēroti iepriekš minētie nosacījumi (tai skaitā par savstarpējo divu metru distanci), kā arī papildus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • netiek pieļauts, ka fiziski pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;
 • sporta treniņā (nodarbībā) neiesaistās personas vecumā zem 7 gadiem.

Latvijas Petanka sporta federācijas papildinājumi pie attiecīgajiem Ministru kabineta izdotajiem rīkojumiem.

 • Sacensību organizatoram obligāti ir jānodrošina sacensību vieta ar dezinfekcijas līdzekļiem un ar vietu, kur var nomazgāt rokas.
 • Jāievēro 2 metru distancēšanās vienam no otra, arī no komandas biedra.
 • Mērinstrumentus drīkst izmantot tikai tā persona, kurai pieder konkrētais mērinstruments.
 • Aizliegts pieskarties, aiztikt, cilāt utt, visas pārējās bumbas, kuras ir laukumā, izņemot savas.
 • Sasveicināšanās notiek tikai mutiski un ievērojot distancēšanos, aizliegts spiest rokas, apķerties utt.
 • Spēlētāji drīkst spēlēt cimdos.

LPSF lūdz visus gan spēlētājus, gan laukumu īpašniekus /pārvaldniekus būt atbildīgiem un ievērot visus izdotos noteikumus! Ar pilnajiem noteikumiem lūdzam iepazīties- https://lts.lv/data/noteikumi/sports-araizm.pdf