Pieklust steigas soļi baltā dārzā,
Klusumā vējš, maigi apkārt san.
Domās skauju baltos dailes putnus
Sirdī viņu dziesma klusi skan.

Izsakām līdzjūtību Raivim Stepiņam, Kristapam Stepiņam un viņu ģimenei, pavadot tēvu un vectēvu mūžībā.

LPSF