Latvijas kauss 2013 – fināls.

14.09.13 10:00 - 14.09.13 19:00

#_LOCATIONNAME, #_ADDRESS, #_TOWN

Sacensību nolikums

LATVIJAS 2013.GADA KAUSA IZCĪŅAS PETANKĀ

(Europacup 2014 atlases sacensības)

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS

1.1.Popularizēt petanka spēli Latvijā.

1.2.Veicināt veselīgu dzīves veidu.

1.3.Noskaidrot Latvijas spēcīgāko klubu komandu (pārstāvi 2014.gada Eiropas klubu kausa izcīņai).

2. VADĪBA

2.1.Turnīru organizē LPSF.

2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Ģirts Peirāgs.

3.  LAIKS un VIETA

3.1. Sacensības notiek SK Upesciems petanka spēļu laukumos

3.2. Finālsacensības notiek 2013. gada 14.septembrī.

3.3.Sacensību izloze spēļu dienā 9.45.

3.4.Sacensību sākums 10.00.

4. SPĒĻU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Sacensībās piedalās Latvijas sporta klubu komandas. Spēlētāji, kuri 2013.gada kausa izcīņas priekšsacīkstēs ir startējuši vienas komandas sastāvā nevar pāriet uz citu komandu.

4.2.Latvijas klubu kausa izcīņa petankā norisinās divos posmos: priekšsacīkstes un finālsacensības.

4.3. Finālsacensībās piedalās 4 komandas: 2012.gada kausa izcīņas divas labākās komandas – SK „Upesciems”  un „Rīgas Petanka” , kā arī 2013.gada kausa izcīņas priekšsacīkšu divas labākās komandas Boule 1 un Boule 2. Sacensības notiek pēc apļa sistēmas.

4.4. Sacensības norisinās pēc apļa sistēmas. Priekšsacīkšu izspēles kārtību, atkarībā no pieteikto komandu skaita, precizē galvenais tiesnesis un apstiprina LPSF valde.

4.5. Spēļu ilgums ir limitēts – vienai spēlei atvēlētas 75 minūtes ar papildus endu.

4.6. Sacensību modelis pilnībā atbilst CEP EuroCup noteikumiem.

 

5. DALĪBNIEKI un SPĒLĒTĀJU PIETEIKUMI.

5.1. Latvijas klubu kausa izcīņa piedalās Latvijas klubu komandas (klubs var pieteikt vairākas komandas), kuru sastāvā iekļauti licencēti spēlētāji.

5.2. Katrā komandā drīkst pieteikt 6 (sešus) spēlētājus, no kuriem vismaz viena dalībniece ir sieviete (vai juniore/jauniete) + divi rezervisti.

5.3.Spēles notiek atbilstoši FIPJP apstiprinātiem petanka spēles noteikumiem un Eiropas klubu kausa izcīņas nosacījumiem.

5.4. Izspēles kārtība: pirmajā kārtā tiekas pa divām trijnieku komandām no katra kluba: viena mix un viena ar brīvi izvēlētu sastāvu; otrajā kārtā spēlē pāri: viens mix un divi brīvi sastādīti divnieki.

5.5. Komandu pieteikumi jāiesūta LPSF (petanquelv@inbox.lv) līdz 2013.gada 13, septembrim plkst 10:00

5.6. Pieteikumus konkrētai spēļu kārtai komandas kapteiņi iesniedz galvenajam tiesnesim līdz kārtas sacensību sākumam.

6. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

6.1. Sacensību noslēgumā vietu kārtību nosaka pēc sekojošiem kritērijiem : uzvaru skaits, savstarpējās spēles rezultāts, savstarpējo spēļu punktu starpība un kopējā punktu starpība.

7. PROTESTI

7.1.Komandai ir tiesības visus neskaidros jautājumus, iespējamos konfliktus nekavējoši risināt ar sacensību galvenā tiesneša palīdzību.

7.2.Galvenā tiesneša lēmums ir negrozāms.

7.3.Bezstrīdus gadījumos lēmumus par spēles norisi pieņem paši spēles dalībnieki.

8. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

8.1.Par piedalīšanos turnīrā katrai komandai jāmaksā 25 LVL. Dalības maksa ieskaitāma biedrības Latvijas petanka sporta federācija (reģistrācijas Nr.40008143066) kontā. Konts: Nordea Bank Finland Plc Latvia, LV89NDEA0000082369895.

8.2.Maksājumu termiņš – 2013.gada 20.augusts.

9. APBALVOŠANA

9.1.Sacensību uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar ceļojošo kausu.

10. INFORMĀCIJA

10.1.Spēļu nolikums atrodams www.petanque.lv.

10.2. Neskaidrību gadījumā papildus informācija ir saņemama pa tālruni +371 29119611, vai e-pastu petanquelv@inbox.lv

#_MAP