Warriors CUP

23.08.14 10:00 - 23.08.14 18:00

#_LOCATIONNAME, #_ADDRESS, #_TOWN

Sacensību nolikums

PETANKA TURNĪRA „WARRIORS KAUSS 2014”

SACENSĪBU NOLIKUMS

1. TURNĪRA ĪSS APRAKSTS

1.1. MĒRĶI

Sacensības organizē sporta klubs “ JRFPC Upesciema Warriors“,  ar mērķi popularizēt petanka spēli, noteikt spēcīgāko turnīra komandu un pilnveidot spēlētāju tehnisko, taktisko un stratēģisko prasmi , kā arī veicināt savstarpēju cieņu, sapratni, draudzību un sadarbību.

1.2. UZDEVUMI

Dot iespēju ar televīzijas palīdzību piesaistīt interesentus petankas sportam. Pedējās play off kārtas tiks demonstrētas tiešraidē SPORTACENTRS TV.

 

2. TURNĪRA NORISES VIETA, LAIKS UN KOMANDU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA

2.1. NORISES VIETA

Upesciema stadions, Skolas ielā 14, Garkalnes nov. Upesciemā

2.2. NORISES LAIKS un TURNĪRA IZSPĒLES TERMIŅI

Turnīrs notiek 2014.gada 23.septembrī.

• dalībnieku reģistrācija no 9:30 – 10:00

• sacensību sākums 23.09.2014. plkst. 10.00.

• plānotais sacensību noslēgums 23.09.2014. plkst. 18.30.

2.3. PIETEIKUMI

Komandu pieteikumi turnīram tiek pieņemti līdz 2014.gada 21.septembrim. Turnīra izloze 22.septembrī pl.16:00.  Pieteikumus iesūtīt uz e-pastu: fkupesciems@inbox.lv. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums (piem.“ZS lāči“).

 

3. KOMANDU FORMĒŠANAS KĀRTĪBA

3.1. KOMANDU FORMĒŠANAS NOTEIKUMI

Sacensībās piedalās pāri no Latvijas un ārzemēm.

3.2. KOMANDAS SASTĀVS

Komandā var pieteikt 2 (divus) spēlētājus.

Komandu sastāva formēšanas princips – brīvs (open veida) – pieļaujamas vīriešu, sieviešu un jauktās komandas, bez vecuma ierobežojumiem.

 

4. MAKSĀJUMI

4.1. DALĪBAS MAKSA

Dalības maksa no katras divnieku komandas ir 25 EUR, ko sastāda balvu fonds un dalībnieku divreizēja ēdināšana.

4.2. MAKSĀJUMU VEIDI

Komandas var veikt iemaksu kluba “Upesciema Warriors“ kontā: JRFPC Upesciema Warriors

Strauta iela 1B k-3-14, Upesciems, Garkalnes nov., LV-2137

Reģ. Nr. 40008222008

SEB banka AS, UNLA LV2x

Konts:LV60UNLA0050022131000,

 

vai arī sacensību vietā komandu reģistrācijas brīdī .

 

5. TIESĀŠANA

5.1. SPĒLES NOTEIKUMI

Turnīrs norisinās divnieku (double) komandām, atbilstoši Starptautiskās petanka un Provansas spēļu federācijas (F.I.P.J.P.) apstiprinātiem petanka spēles noteikumiem, ar kuriem dalībnieki tiks iepazīstināti pirms spēļu sākuma.

5.2. TIESNEŠI

Sacensības vada turnīra galvenais tiesnesis Alvis Zīriņš (Latvijas petanka sporta federācija), mērījumus spēles laikā veic nozīmēti spēles tiesneši.

5.3. DOMSTARPĪBAS

Komandas visus strīdus jautājumus risina sarunu ceļā. Ja komandas nevar vienoties, tad problēmu risināšanā komandām ir jāpieaicina spēles tiesnesis. Spēles tiesneša lēmumu var pārstrīdēt sacensību galvenajam tiesnesim, viņa viedoklis strīdā ir galējs un nav apstrīdams.

 

6. SACENSĪBU IZSPĒĻU KĀRTĪBA.

Turnīrā piedalās max 32 komandas pieteikšanās kārtībā. Vienas spēles laika limits ir 35 minūtes + 1 kašonets, izņemot play off finālu pedējo kārtu – 45 min.+ 1 kašonets. Turnīrs tiek izspēlēts pēc grupu sistēmas, noskaidrojot  8 (astoņās apakšgrupās pa 4 komandām) 1.-16.v un 17.-32.v.play off pārus. Play-off pirmās kārtas (astotdaļfināla) pārus nosaka pēc iepriekš sastādītiem play off “zaru“ kritērijiem. Tiek izspēlētas visas vietas turnīrā, tādējādi nodrošinot katrai komandai 7 spēles. Atkarībā no pieteikto komandu skaita, turnīra rīkotājiem ir tiesības mainīt izspēles kārtību.

 

7. APBALVOŠANA

Turnīra uzvarētāji, otrās un trešās vietas ieguvēji  saņems sacensību organizētāju balvas. Tiks apbalvoti arī 9., 17., un 25.vietas ieguvēji, kā arī ar pārsteigumu balvām citi dalībnieki.

 

 

 

Visa papildusinformācija:

e-pasti: fkupesciems@inbox.lv; jurissilovs.upesciems@gmail.com

 

#_MAP