Starptautiskais turnīrs "VENTSPILS 2013"

27.07.13 09:00 - 28.07.13 19:00

#_LOCATIONNAME, #_ADDRESS, #_TOWN

Sacensību nolikums

Starptautiskā petankas turnīra  „VENTSPILS 2013”

Sacensību nolikums

1. Turnīra īss apraksts

1.1. Mērķi

Sacensības organizē Ventspils kērlinga klubs sadarbībā ar Olimpisko centru „Ventspils”, ar mērķi popularizēt petankas spēli, noteikt spēcīgāko turnīra komandu un pilnveidot Latvijas spēlētāju tehnisko, taktisko un stratēģisko prasmi.

1.2. Uzdevumi

Dot iespēju spēlētājiem padziļināti apgūt spēļu praksi, labāk sagatavoties Latvijas Republikas, Eiropas un pasaules čempionātiem.

2. Turnīra Norises vieta, laiks un  KOMANDU pieteikšanas kārtība

2.1. NORISES VIETA

Ventspils Piedzīvojumu parka petankas laukumi

2.2. NORISE LAIKS un  Turnīra izspēles termiņi

Turnīrs notiek 2013.gada 27.jūlijā un 28.jūlijā.

Turnīrs tiek izspēlēts divās dienās:

  • sacensību sākums 27.07.2013. plkst. 09.00.
  • plānotais sacensību noslēgums 28.07.2013. plkst. 19.00.

2.3. Pieteikumi

Komandu pieteikumi turnīram tiek pieņemti līdz 2013.gada 20.jūlijam. Pieteikumus iesūtīt uz e-pastu:  aida.petersone@inbox.lv.

3. Komandu formēšanas kārtība

3.1. Komandu formēšanas noteikumi

Sacensībās piedalās Latvijas un ārvalstu komandas.

3.2. Komandas sastāvs

Komandā var pieteikt ne vairāk kā 4 (četrus) spēlētājus.

Komandu sastāva formēšanas princips – brīvs (open tipa) – pieļaujamas vīriešu, sieviešu un jauktās komandas, bez vecuma ierobežojumiem. Spēlētājs, kurš pieteikts vienā komandā, nedrīkst startēt citas komandas sastāvā.

3.3. Spēlētāju maiņas

Spēles laikā komandā var tikt izdarīta tikai viena spēlētāja maiņa, to veicot gājienu starplaikā,  pirms tam  brīdinot pretinieka komandu.

4. maksājumi

4.1. Dalības maksa

Dalības maksa par katru pieteikto komandu  ir 65 EUR vai 45.00 LVL.

4.2. SAMAKSA KĀRTĪBA

Dalības maksu komandā jāsamaksā ar pārskaitījumu Ventspils kērlinga kluba bankas kontā: Ventspils kērlinga klubs
Reģistrācijas Nr.: 40008070580
Adrese: Sporta iela 7/9, Ventspils, Latvija
Bankas konts: LV53HABA0551005425728
Banka: AS “Swedbank” Kods: HABALV22

Komandas, kas dalības maksu nebūs samaksājušas līdz 2013.gada 27.jūlija plkst. 08.45, dalībai

turnīrā netiks apstiprinātas.

5. Tiesāšana

5.1. Spēles noteikumi

Turnīrs norisinās trijnieku (tripletu) komandām, atbilstoši Starptautiskās petankas un Provansas spēļu federācijas (F.I.P.J.P.) apstiprinātiem petankas spēles noteikumiem.

5.2. Tiesneši

Sacensības vada Turnīra organizācija komitejas vadītāja Aida Pētersone, mērījumus spēles laikā veic  nozīmēti spēles tiesneši, rezultātus apkopo turnīra galvenais tiesnesis Viesturs Grosbārdis.

5.3. Domstarpības

Komandas visus strīdus jautājumus risina sarunu ceļā. Ja komandas nevar vienoties, tad problēmu risināšanā komandām ir jāpieaicina spēles tiesnesis. Spēles tiesneša lēmumu var pārstrīdēt sacensību galvenajam tiesnesim, viņa viedoklis strīdā ir galējs un nav apstrīdams.

 

 

6. sacensību izspēļu kārtība. Rezultātu vērtēšana

Turnīrā piedalās 24 – 32 komandas. Vienas spēles laika limits ir  60 minūtes + 1 kašonets.

Pamatturnīru izspēlē 6 kārtās pēc Šveices sistēmas. Pirmās kārtas pretiniekus nosaka izlozes kārtībā. Turpmāko kārtu pretiniekus nosaka pēc Šveices sistēmas standarta reglamenta. Vietu kārtību, to prioritātes secībā nosaka pēc sekojošiem kritērijiem: iegūtie punkti, Buhholca koeficents, punktu starpība, savstarpējais rezultāts (ja komandas ir savstarpēji spēlējušas).

Tālākā turnīra gaitā, vadoties pēc turnīra tabulas rezultātiem, komandas  tiek iedalītās  divās grupās: 1.grupa (1.-12. vai 1.-16. vietai), 2.grupa (13. – 24. vai 17.- 32.vietai). Šajā grupās tiek  izspēlētas vēl 3 kārtas pēc Šveices sistēmas, turpmāko kārtu pretiniekus nosakot pēc standarta reglamenta.

Tālāk, vadoties pēc turnīra tabulas rezultātiem, komandas tiek iedalītas trīs vai četrās grupās (atkarībā no dalībnieku skaita):  A grupa (1.- 8 .vietai), B grupa (9-16.vietai), C grupa (17.-24. vietaI), D grupa (18.-24.vietai). Grupas ietvaros grupas uzvarētāju  noskaidro pēc Play-off sistēmas (Play-off pārus nosaka pēc pamatturnīra rezultātiem,  pirmajā spēlē tiekas pirmā vieta ar astoto, otrā ar septīto utt.).  A grupas uzvarētājs ir turnīra „Ventspils kauss – 2013” uzvarētājs.  Play-off turnīrā tiek izspēlētas un sadalītas visas vietas visās grupās.

Atkarībā no pieteikto komandu skaita, Turnīra organizācijas komitejai ir tiesības mainīt izspēles kārtību.

7. Turnīra dokumentācija

7.1.  Papīra formāts

Visa papīra formāta dokumenti sacensību laikā glabājas pie sacensību tehniskā tiesneša, bet sacensību noslēgumā tā tiek nodota Ventspils KK petankas sekcijas vadītājai.

8. Apbalvošana

Turnīra uzvarētājs saņem sacensības „Ventspils kauss –  2013” kausu.  A grupas otrās un trešās vietas ieguvēji saņem piemiņas balvas.   B, C, D grupu  uzvarētāji  saņem sacensību organizētāju balvas. Visi dalībnieki saņem diplomus.

#_MAP