LRČ TIR vingrinājumos 2013

7.09.13 10:00 - 7.09.13 17:00

Pļavnieku petanka laukumi, Rudens iela 14, Rīga

Sacensību nolikums

LATVIJAS REPUBLIKAS 2013. GADA PETANKA ČEMPIONĀTA

NOLIKUMS

1. VISPĀRĒJIE DATI

1.1.MĒRĶI

 • Sacensības organizē Latvijas petanka sporta federācija ar mērķi noteikt LR čempionus petankā: vienspēlēs (sievietēm, vīriešiem un jauniešiem), dubultspēlēs (sievietēm, vīriešiem un jauktajiem pāriem), trijniekiem (sievietēm, vīriešiem un jauniešiem) un TIR vingrinājumos (vīriešiem un sievietēm).
 • Veicināt petanka popularizāciju Latvijā.

1.2.UZDEVUMI

 • Dot iespēju spēlētājiem padziļināti apgūt petanka spēļu praksi.
 • Informēt interesentus par petanku, par petankistu aktivitātēm.

1.3.TERMINOLOĢIJA

 • Gājiens– spēles daļa ar punktu izspēli(maksimāli 6/minimāli 0).
 • Spēle– noteiktu gājienu skaits, kura turpinās līdz viena komanda, summējot atsevišķos gājienos iegūtos punktus, izcīna 13 punktus, vai arī spēle tiek pārtraukta ja komandas pārsniedz  spēlei noteikto laika limitu (ievērojot noteikumus par papildus kašonetu un neizšķirtu).

1.4.KOMANDU FORMĒŠANAS NOTEIKUMI

 • Sacensībās piedalās sportisti, kuri ir saņēmuši LPSF licences dalībai 2013.gada Republikas čempionātā.
 • Komandas (arī pāri un trijnieki) formējas brīvi, neatkarīgi no klubu piederības.

1.5.KOMANDAS SASTĀVS

 • Trijnieku un divnieku sacensībās – var pieteikt vienu rezervistu.
 • Spēlētājs, kurš pieteikts vienā komandā, nedrīkst startēt citas komandas sastāvā.

1.6. PIETEIKUMI

 • Pieteikumi sacensībām tiek pieņemti ne vēlāk kā 24 stundas līdz sacensību kalendārā norādīto konkrēto sacensību sākumam. Pieteikumus katram sacensību veidam jāiesūta pa e-pastu: petanquelv@inbox.lv , norādot dalībnieku vārdu un uzvārdu, komandas nosaukumu.
 • Pieteikumu dalībai 2013.gada RČ iesniedz klubi un komandu pārstāvji.

1.7.SPĒLĒTĀJU MAIŅAS

 • Spēles laikā pēc pilnībā izspēlēta gājiena komandā var tikt izdarīta viena spēlētāju maiņa.

2. DALĪBAS MAKSA

 • Par katru pieteikumā ierakstīto spēlētāju (arī rezervistu) komanda ar pārskaitījumu iemaksā LPSF kontā 10 latus (sezonas licence).
 • Naudas līdzekļi ir jāieskaita: Latvijas petanka sporta federācijas (LPSF) (reģ. Nr. 40008143066) norēķinu kontā: LV89NDEA0000082369895 (Nordea banka), norādot maksājumu mērķi: „ Par 2013.gada sezonas licenci. Spēlētāja vārds un uzvārds”.
 • Spēlētāji var apmaksāt vienreizējo licenci (3 lati), kas dod iespēju piedalīties vienā Latvijas Republikas čempionāta sacensībā.
 • Jaunieši līdz 17 gadu vecumam ir atbrīvoti no jebkura veida maksājumiem un piedalās čempionātā bez maksas.

3.SACENSĪBU KALENDĀRS

 • Latvijas Republikas 2013.gada čempionāta kalendārs ir publicēts www.petanque.lv sadaļā „Kalendārs”.

4. SPĒĻU NORISE

 • Latvijas Republikas 2013.gada čempionāta spēles notiek atbilstoši FIPJP  petanka spēles noteikumiem,  Latvijas Republikas 2013.gada čempionāta nolikumam un precizējumiem, kurus pirms starta paziņo sacensību galvenais tiesnesis.
 • Spēlēm noteikts laika limits 50 minūtes (bez papildus kašoneta izspēles).
 • Spēles var noslēgties neizšķirti (izņēmums izslēgšanas spēles).

5. SACENSĪBU TIESĀŠANA

 • Latvijas Republikas 2013.gada čempionāta organizācijas komiteja, konsultējoties ar LPSF tiesnešu kolēģiju, līdz 2013.gada 15.aprīlim nozīmē visām sacensībām galvenos tiesnešus un sekretārus.
 • Latvijas Republikas 2013.gada čempionāta tiesāšanai tiek pielaisti tikai LPSF licencēti tiesneši.
 • TIR vingrinājumu vērtēšanai tiek nozīmēti 4 tiesneši un viens sekretārs.
 • Sacensību tiesneši nedrīkst piedalīties sacensībās, kuru tiesāšanai viņi ir nozīmēti (izņēmums TIR vingrinājumi).
 • Latvijas Republikas 2013.gada čempionāta žūrijas sastāvs: Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Ginta Miglāne un Eva Martinsone.

6. SACENSĪBU IZSPĒĻU KĀRTĪBA. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA

 • Latvijas Republikas 2013.gada čempionāts vīriešu un sieviešu vieniniekos, divniekos, kā arī jauniešu vieniniekos notiek vienā posmā.
 • Latvijas Republikas 2013.gada čempionāts trijniekiem notiek 3 etapos. Čempionāta uzvarētājs vīriešu un sieviešu trijniekiem ir tā komanda, kura trijos sacensību etapos ir savākusi lielāko reitinga punktu summu (punktus nosaka pēc spēkā esošā reitinga nolikuma). Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai ir labāka savstarpējo spēļu bilance visos 3 etapos.
 • Latvijas Republikas 2013.gada čempionāts jauniešu komandām, notiek divos apļos, kas tiek izspēlēti vienas dienas laikā. Katrā aplī izcīnītie punkti summējas un pēc viņiem nosaka uzvarētāju.
 • Ja dalībnieku skaits ir vienāds vai mazāks par 9, tad tiek izspēlēts apļa turnīrs.
 • Ja dalībnieku skaits ir robežās no 10 līdz 12, tad priekšsacīkstēs tiek izveidotas divas apakšgrupas, kur komandas sacenšas katra ar katru (apļa turnīrs). Priekšsacīkstēm seko sacensību fināli. Fināla pirmajā kārtā sacenšas apakšgrupu pirmo vietu ieguvēji ar otro vietu ieguvējiem. Fināla otrajā kārtā uzvarētāji cīnās par pirmo vietu, bet zaudētāji par trešo vietu. Analogi tiek izcīnītas pārējās vietas (no 5. līdz 10. vai 12.): trešo vietu ieguvušās komandas spēlē ar ceturtajā vietā ierindotajām komandām (uzvarētāji spēlē par 5.vietu, bet zaudētāji par 7.vietu), piektās vietas ieguvēji spēlē ar sestajā vietā ierindotajām komandām (uzvarētāji spēlē par 9.vietu, bet zaudētāji par 11.vietu).
 • Ja dalībnieku skaits ir 14, 15 vai 16 tiek izveidotas divas priekšsacīkšu apakšgrupas, kurās tiek izspēlēts apļa turnīrs. Seko fināli, kur apakšgrupu turnīru uzvarētāji spēlē par 1.vietu, otro vietu ieguvēji par 3.vietu u.t.t.
 • Apakšgrupu veidošanas principi:
 • pēc spēkā esošās reitinga tabulas, summējot reitinga punktus, tiek noteiktas 4 komandas ar mazāko punktu summu;
 • Pirmajā apakšgrupā tiek izliktas pirmās vietas un ceturtās vietas ieguvēji (skatīt p.1), bet otrajā grupā otrās un trešās vietas ieguvēji;
 • Pārējo grupas sastāvu nosaka lozējot.
 • Vietu secību apļa turnīros nosaka pēc sekojošiem kritērijiem, to prioritātes secība,: punkti, savstarpējā spēle (spēles), savstarpējo spēļu punktu starpība, visu spēļu punktu starpība.
 • Ja dalībnieku skaits ir 13, vai vairāk par 17, tad priekšsacīkstēs izspēlē 5 kārtas pēc Šveices sistēmas. Šveices sistēmā pirmās kārtas pretiniekus nosaka izloze. Turpmāko kārtu pārus nosaka Šveices sistēmas standarta reglaments, kurš vietu kārtību Šveices sistēmā (līdz pēdējai kārtai) nosaka pēc sekojošiem kritērijiem, to prioritātes secībā: punktu skaits (uzvara -2, neizšķirts-1, zaudējums-0); gājiena punktu starpība.Pēc 5.kārtas vietu kārtību nosaka pēc sekojošiem kritērijiem, to prioritātes secībā: punktu skaits (uzvara -2, neizšķirts-1, zaudējums-0); Buhholca koeficients; precīzais Buhholca koeficients. Fināls norisinās pēc viena mīnusa sistēmas, kur «A» grupā sacenšas 1.-8.vietu ieguvēji, «B» grupā 9.-16.vietu ieguvēji, «C» grupā 17.-24.vietu ieguvēji. Pāru komplektācija notiek pēc viena mīnusa sistēmas standarta reglamenta, t.i. pirmajā kārtā spēlē 1-8, 2-7, 3-6 un 5-4. Tiek noteiktas visu komandu vietas.

7. PRECIZITĀTES SACENSĪBAS

 • Sacensībām pielaistie dalībnieki piedalās atlases sacensības.
 • Atlases turnīra noslēgumā nosaka 16 spēlētājus, kuri sasnieguši TIR vingrinājumos augstāko punktu summu. Šie dalībnieki turpina sacensības par 1.-16. vietām: sacenšas atlases kārtas 1. vietas ieguvējs ar 16. vietas ieguvēju, 2. un 15., 3. un 14., kā arī 4.un 13. vietu ieguvēji. Pārējie sacensību dalībnieki sacenšas par zemākām vietām. Tiek noteiktas visas sacensību dalībnieku vietas.
 • Atlases turnīrā izcīnītie punkti nosaka sacensību dalībnieka vietu un līdz ar to starta kārtību nākamajā sacensību kārtā. Pāru komplektācija pēc vienmīnusa sistēmas standarta reglamenta.
 • Vietu sadalījumu, vienādu punktu gadījumā, nosaka augstākā vērtējuma punkti (5 punktu skaits, ja neizdodas pieņemt lēmumu, tad 3 punktu skaits).
 • Sāncenši metienus izdara pēc kārtas. Labākā rezultāta īpašniekam starta brīdī ir izvēles tiesības par to, kurš no sāncenšiem uzsāks sacensības.
 • Neizšķirta gadījumā tiek izdarīta pilna metienu sērija no 7m atzīmes. Uzvar labākā rezultāta īpašnieks.

8. SANKCIJAS

 • Sacensībām netiek pielaistas komandas, bez vienotiem formas tērpiem (krekliem).2013.gada LR čempionātā ar sacensību žūrijas lēmumu (tikai vēsā laikā) ir pieļaujamas atkāpes no vienoto formas tērpu izmantošanas.
 • Spirtoto dzērienu lietošana un smēķēšana sacensību laukumos ir liegta. Pārkāpumu gadījumā komanda ar sacensību žūrijas lēmumu var tikt izslēgta no sacensībām. Galvenā tiesneša, žūrijas pienākums – iesniegt rakstisku ziņojumu par šāda veida pārkāpumiem LPSF Valdei.

9. TURNĪRA DOKUMENTĀCIJA

 • Turnīra dokumentācija sastāv no nolikuma, komandu pieteikumiem, turnīra tabulām, atsevišķo sacensību protokoliem un sacensību noslēguma akta.
 • Visa papīra formāta dokumenti sacensību laikā glabājas pie sacensību galvenā tiesneša, bet sacensību starplaikos Latvijas petanka sporta federācijā.
 • Sacensību elektroniskā dokumentācija (reglaments un turnīra tabulas) atrodamas www.petanque.lv.
 • Pirms sacensībām galvenais tiesnesis izsniedz komandām spēļu protokolus.
 • Pēc spēles komandu kapteiņi aizpilda, noformē un spēles uzvarētāji nodod spēles protokolus sacensību galvenajam tiesnesim.
 • Spēļu rezultāti turnīra tabulās tiks ierakstīti tikai pamatojoties uz pareizi noformētiem spēļu protokoliem.

10. APBALVOŠANA

 • Latvijas Republikas 2013.gada čempionāta uzvarētāji, otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.

 

Sacensību organizācijas komitejas vārdā                 (paraksts)                        Egils Lejnieks