Mēs, visi petankisti, Aisiņa draugi un cīņu biedri, izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem lielajās bēdās.
Skumjās esam kopā ar Jums !

petanks 212_with_border (Small)

Es visam pāri. Es jau noziedēju.
Es pirmās lapiņas tik pavērt spēju.
( F.Bārda)