Rangu nolikums

 

Reitinga nolikums apstiprināts

2012.gada 08.oktobra LPSF valdes sēdē.

Protokola nr.14, p.3.

 

2013.gada LPSF petanka spēlētāju, LR čempionāta

 reitinga aprēķina nolikums.

2013. gada sezonā LPSF ranga vērtējums notiks pēc sekojošiem principiem: Atbilstoši, LR čempionātā visi posmi, ieņemtajām vietām tiek piešķirti reitinga punkti –

Reitinga punktu tabula:
1-nieki vīrieši/sievietes 2-nieki vīrieši/sievietes, Juniori 3-nieki/vīr.siev.juniori
Vieta Punkti Vieta Punkti Vieta Punkti
1 25 1 20 1 17
2 22 2 17 2 14
3 20 3 15 3 12
4 18 4 13 4 10
5 17 5 12 5 9
6 16 6 11 6 8
7 15 7 10 7 7
8 14 8 9 8 6
9 13 9 8 9 5
10 12 10 7 10 4
11 11 11 6 11 3
12 10 12 5 12 2
13 9 13 4
14 8 14 3
15 7 15 2
16 6
17 5
18 4
19 3
20 2

 

Aprēķina formula:

-vīriešu un sieviešu vienspēles, jauktie pāri:

P=22-V,   P3=22-V+1,   P2=22+2,   P1=22-V+4

– vīriešu un sieviešu dupleti, junioru vienspēles:

P=17-V,   P3=17-V+1,   P2=17+2,   P1=17-V+4

– vīriešu, sieviešu un junioru tripleti:

P=14-V,   P3=14-V+1,   P2=14+2,   P1=14-V+4

Kur  V = ieņemtā vieta, P = punkti jebkurai izcīnītai vietai, izņemot pirmo trijnieku,

P3, P2, P1 – punkti attiecīgi 3.,2.,1. vietai.

Visas tālākās vietas saņem 1 punktu, katrā LR čempionāta posmā, ar noteikumu, ka tiek izspēlētas visas spēles. Ja spēlētājs pēc priekšsacīkstēm, atsauc savu dalību, un nepiedalās visu vietu izspēlē, šis punkts netiek piešķirts!

– Katrs LPSF kalendārā iekļauto sacensību, izņemot LR čempionātu, dalībnieks reitinga tabulā saņem papildus 1 punktu, bet ne vairāk kā 1 (vienu) visā sezonā.

– Pēc katra jauna turnīra, rangu tabula tiek atjaunināta, atbilstoši to rezultātiem. Tripletu sacensību uzvarētājs tiek noskaidrots summējot trīs posmos iegūtos punktus, par katru atsevišķu posmu tiek piešķirts punktu daudzums pēc ieņemtās vietas. LR čempions jauniešu komandām, tiek noskaidrots divos apļos, kur par katru apli tiek piešķirti punkti pēc ieņemtās vietas. Par uzvarētāju tiek paziņota tā komanda, kura ir ieguvusi viss vairāk punktus divu apļu summā.

– Rangs tiek sastādīts atsevišķi vīriešiem, sievietēm un jauniešiem. Bez tam to jauniešu un junioru rezultāti, kuri piedalījušies pieaugušo sacensībās, tiek iekļauti pieaugušo spēlētāju reitinga tabulā.

– Pilna apjoma rangu tabula tiek izsūtīta klubiem pēc katrām sacensībām.

 

 

Sacensību orgkomitejas vārdā        (paraksts)         Egils Lejnieks